Roparun Team Climax Ede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Roparun Team Climax Ede
p/a Atletiekvereniging Climax
Sportparkweg 20
6717LD Ede
beheerder@teamclimaxede.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Team Climax Ede verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom:

Activiteiten & Sponsoracties

Voor aanmelding aan een activiteit of sponsoractie vragen we je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daardoor weten we wie er komt en/of ons steunt.

Nieuwsbrief

Bij aanmelding geef je je naam en e-mailadres zodat we je informatie over onze activiteiten kunnen sturen. We kunnen ook zien welke e-mail je opent. Met die informatie kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Reacties op artikelen op deze website

Als je een reactie op deze website achterlaat dan registreren we je naam, e-mail en IP-adres om spam te detecteren. Je naam en reactie worden op de website getoond. Met een geanonimiseerde string op basis van je e-mailadres (hash) wordt gecontroleerd of je de Gravatar service gebruikt. Als je deze service gebruikt dan wordt je profielfoto bij jouw reactie getoond.

Reacties worden voor altijd bewaard zodat we je volgende reactie automatisch kunnen herkennen en goedkeuren. Wanneer je een reactie achterlaat, kun je aangeven of jouw gegevens in een cookie opgeslagen mogen worden. Daardoor hoeft je je gegevens niet voor iedere reactie opnieuw in te vullen.

Sociale Media

Wij gebruiken sociale media om verhalen en informatie over onze berichten en activiteiten te delen.

Géén bijzonder of gevoelige persoonsgegevens

Team Climax Ede verwerkt géén bijzonder of gevoelige persoonsgegevens en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Neem contact met ons op als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Team Climax Ede bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Neem contact met ons op als je hier vragen over hebt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Team Climax Ede verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Team Climax Ede blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens namens ons verwerken:

  • MailChimp: voor het versturen van nieuwsbrieven.
  • Gravatar: om profielfoto’s van Gravatar gebruikers bij hun reacties te laten zien
  • Google Analytics: voor anonieme statistieken over het gebruik ven deze website
  • WordPress (core, thema en plugins): voor het publiceren en onderhouden van deze website
  • Sociale Media systemen zoals Facebook, Instagram, Twitter en Google+ voor het delen van verhalen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Team Climax Ede en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar bovenstaande contactpersoon. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om via deze link een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Team Climax Ede neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Team Climax Ede neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige gevolgen voor jou kunnen hebben (besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op deze website worden functionele en analytische cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Deze cookies hebben een puur technische functie en zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Als je een reactie bij een artikel achterlaat kun je optioneel jouw naam, e-mail en website in cookies opslaan zodat deze gegevens automatisch worden ingevuld als je hier een volgende keer een reactie plaatst.
Cookies: comment_author_*, comment_author_email_*, comment_author_url_*

Analytische cookies

Deze website gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van geanonimiseerde gegevens over het gebruik van deze website om te helpen deze site te verbeteren. Voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics is de handleiding van de autoriteit persoonsgegevens gebruikt. Het laatste octet van het IP adres is gemaskeerd en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
Cookies: _ga, _gat, _gid