Wij stellen het op prijs als u de Roparun via ons team wilt steunen. Dat kan op de volgende manieren:

Uw donatie gaat naar goede doelen

Wij maken uw donatie over aan de stichting Roparun. Deze stichting schenkt de ontvangen sponsorgelden aan organisaties en praktisch projecten in Nederland.

De organisaties en projecten die de stichting Roparun ondersteunt zijn er met name op gericht om de ziekte te verlichten (palliatieve zorg). Kinderen nemen een belangrijke plaats in. Er wordt in principe geen ondersteuning gegeven voor onderzoek en exploitatie-, huisvestings- en personeelskosten.

Financiële transparantie

De laatste jaren is een aantal goede doelen slecht in het nieuws gekomen doordat een groot deel van de donaties en sponsorgelden aan andere zaken dan de goede doelen werden besteed. We kunnen ons daarom voorstellen dat u zichzelf afvraagt of uw donatie of sponsorgeld wel écht bij de eerder genoemde goede doelen terecht komt.

De organisatie van de stichting Roparun geeft op haar website volledige financiële transparantie. We hebben een aantal gegevens met een directe link naar alle details voor u op een rijtje gezet:

  • De stichting Roparun publiceert het jaarverslag volgens ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen’ (RJ650) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
  • De stichting heeft sinds 2006 het CBF-Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
  • De stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aan de Roparun van de belasting aftrekbaar zijn.
  • De statuten en de gedragscode van de stichting zijn gepubliceerd op de website van de Roparun.

Kosten van fondsenwerving

De Roparun is inmiddels uitgegroeid tot een grote organisatie die uiteraard ook kosten maakt. Deze kosten worden inzichtelijk gemaakt in een openbaar jaarverslag. Uiteraard worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Zo werkt de stichting alleen met vrijwillige medewerkers en krijgen de bestuursleden slechts een onkostenvergoeding van € 375,- per kwartaal waaruit ook daadwerkelijk alle onkosten moeten worden betaald. Alleen de directie krijgt een marktconforme beloning die door een onafhankelijk onderzoeksbureau via de “Hay-methode” is bepaald.