De Roparun wordt sinds 1992 georganiseerd. Het is de langste non-stop estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs of Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto van de Roparun:

Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven

Geld inzamelen

Het doel van de Roparun is het bijeen brengen van zoveel mogelijk sponsorgeld om het leven van mensen met de ziekte kanker draaglijker te maken.

Naast de sportieve inspanning, moet er door de deelnemende teams dus ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het goede doel. De deelnemende teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Denk hierbij aan het zoeken naar sponsoren, organiseren van workshops, het organiseren van sportieve evenementen, koek-en-zopie verkoop bij hardloop evenementen, enzovoorts. Ook zijn de leden van ieder team verplicht Roparun loten te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het doel.

0
De afgelopen 25 edities van de Roparun is al meer dan 73 miljoen euro opgehaald!

 

Waar gaat het sponsorgeld naartoe?

De Roparun schenkt de ontvangen sponsorgelden aan organisaties en praktische projecten in Nederland en in de start- en doorkomstlanden Frankrijk, Duitsland en België. De organisaties en projecten die de stichting Roparun ondersteunt, zijn er met name op gericht om de ziekte te verlichten (palliatieve zorg).